Xương nhân tạo FRABONE® - FRABONE® W

FRABONEW

20 VND

FRABONE® mô phỏng kênh Harversian của cấu trúc xương lấp đầy trong cơ thể người, giúp cung cấp nguyên bào, yếu tố phát triển và chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình chữa lành xương và tạo nên sự hình thành xương nhanh chóng.
  • Hết hàng