Tấm cố định chỉnh hình và vít xương chỉnh hình - Window Variable Volar Plate

VOLARPLATE

Liên hệ

Window variable Volar plates là một tấm ép được sử dụng để để cố định phần xương gãy và xương khớp.