Máy chạy thận nhân tạo Dialog BBraun

Liên hệ

Phục vụ điều trị lọc máu ngoài cơ thể trong các trường hợp suy thận mãn