Lồng cột sống - Innesis Peek Cage

PEEKCAGE

Liên hệ

INNESIS PEEK Cage góp phần cho sự ổn định của cột sống thắt lưng phía sau bằng cách sử dụng kỹ thuật Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF)