Hệ thống cố định bên trong cột sống, giữa đốt sống - Mega Spine (5.5 & 6)

MEGASPINE

Liên hệ

Hệ thống MEGA Spine cho phép các bác sĩ phẫu thuật xây dựng một cấu trúc cấy ghép cột sống để ổn định và thúc đẩy phản ứng tổng hợp cột sống.