Chỉ khâu phẫu thuật Polyester AILEE

AILEE-POLYESTER

Liên hệ

Chỉ polyester không tiêu được làm từ vật liệu Polyester, đảm bảo duy trì độ bền kéo dài trong mô. Là loại chỉ đa sợi được bọc bằng silicone, đảm bảo xử lý tốt, giữ vết khâu ổn định và dễ dàng xuyên qua và có sức căng rất tốt.